Petrooli graafinen kuvio -heijastin / Petrol graphical pattern -reflector

24.00

Design-heijastin
Design-reflector

Suunniteltu ja valmistettu Suomessa
Designed and produced in Finland

Kokonaispituus (heijastin, nahkaremmi ja metallikiinnitin)
Full length (reflector, leather strap and metal clamp)
240mm

Leveys/wide:
30mm

Väri / color:
Mustalla nahkaremmillä / with a black leather strap

Heijastimella on CE-turvamerkintä ja se täyttää henkilösuojaimelle asetetut standardin SFS EN 13356 mukaiset laatuvaatimukset.

The reflector is approved to the CE safety standards, and it has excellent reflection capacity according to SFS EN 13356 standards.

Share